IZRADA

Konjak Skenderbeg je piće dobijeno od alkohola zrelog grožđa. Kada grožđe sazri podleže procesu fermentacije na kontrolisanoj temperaturi, od čega dobijamo vino određenih karakteristika. Vino se zatim premešta u bakarne posude, gde se vrši destilacija dok ne postane kristalno bistar alkohol vrhunskog kvaliteta. Ovako dobijen alkohol stari tri godine u hrastovim buradima, odakle se i dobija jedinstvena aroma za ovaj izuzetan konjak.